חזון ומטרות

השכלה גבוהה הינה מהמפתח לעתיד - השכלה גבוהה מהווה מפתח להתקדמות חברתית וכלכלית.

בישראל, צעירים רבים נתקלים בחסמים העוצרים בעדם לרכוש השכלה אקדמית. מחקרים מצביעים על מספר חסמים עיקריים: מצב סוציואקונומי אשר אינו מאפשר תמיכה כלכלית בסטודנט, אי עמידה בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה, חוסר נגישות למידע על סיוע בהשתלבות בלימודים אקדמיים, חסכים במיומנויות למידה, ליקויי למידה לא מאובחנים ועוד.

בחזונה מבקשת קרן קציר לאפשר לצעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית למצות ולממש  את הפוטנציאל שלהם באמצעות השכלה גבוהה, תוך הקניית  כלים להגשמה עצמית, למובילות חברתית וסביבתית ולשילובם בתעסוקה בסביבה בה גדלו.

הקרן שמה לה למטרה לאפשר לצעירים המשתייכים לקבוצות אוכלוסיה יחודיות לרכוש השכלה אקדמאית, ללוותם ולתמוך בהם כך שיראו בהתפתחותם האקדמית בסיס לפריצת דרך אישית ולשינוי מהותי בחייהם, תוך כדי השתלבותם בעשייה חברתית משמעותית.

לצורך כך הקרן פועלת:
 
• לאתר ולעודד צעירים מהפריפריה הגיאורפית והחברתית להשתלב בלימודים במוסדות השונים להשכלה גבוהה.


• ליצור מודלים לחיקוי שיעודדו צעירים אחרים לשאוף ללמוד ולפרוץ דרך חדשה בחייהם.


• להשפיע על תפיסתו של הסטודנט בחברה הישראלית כך שיוכל לתרום לאחרים כחלק מתפיסה ערכית מנחה.
 

חזרה
עבור לתוכן העמוד