הישגים

מאז הקמתה קרן קציר העמידה למעלה מ – 5,000 בוגרים.

סקר שנערך בשנת 2011 בקרב 400 מבוגרי הקרן מצביע על חשיבותה המכרעת של המלגה לרכישת תואר אקדמי: 85% מהבוגרים העידו כי הסיוע של קרן קציר אפשר להם לסיים את הלימודים.
נתונים נוספים:
 
• 89% מכלל הבוגרים מועסקים מהם 28% במשרה ניהולית.


• הכנסתם של 34% מהבוגרים גבוהה מהשכר הממוצע במשק.


• 30% מהבוגרים המשיכו ללימודים מתקדמים, ומרבית אלה שטרם המשיכו שוקלים או מתכננים לעשות זאת בקרוב.


• חיזוק הפריפריה - 88% מהבוגרים גרו בפריפריה לפני תחילת הלימודים; 85% נשארו לגור בפריפריה כיום ורובם גם עובדים בה.


• 21% מהבוגרים מתנדבים בקהילה (לעומת 14% מכלל האוכלוסיה), בממוצע 12 שעות בחודש.
 

חזרה
עבור לתוכן העמוד