קרן מלגות קציר , מיסודה של קרן רש"י - ביחד קוצרים הצלחה - homepage

קרן מלגות קציר , מיסודה של קרן רש
Upper Bar
Skip Upper Bar
קרן קציר מסייעת לצעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית למצות את הפוטנמיאל שלהם באמצעות השכלה גבוהה, תוך רכישת כלים להגשמה עצמית, למובילות חברתית ולשילוב בתעסוקה
הפעל עצור
Jump to page content